Skladový systém WebWMS

Webová aplikace automatizuje sběr dat, pohyby na skladě i proces vyváření dokladů v informačním systému HELIOS iNuvio.

Skladový systém WebWMS

Online řešení pro efektivní řízení skladů

WebWMS se postará o zrychlení vyskladňování objednávek a zajistí bezchybnou a aktuální skladovou evidenci. Je určen pro obchodní nebo výrobní firmy, které zpracovávají velké množství zakázek. WebWMS řídí skladové operace a je napojen na informační systém HELIOS iNuvio, který slouží k samotné evidenci.

Výhody a přínosy WebWMS

Zrychlíte provádění skladových operací
Snížíte chybovost obsluhy skladů
Budete mít aktuální přehled o skladových zásobách
Můžete sledovat šarže a kontrolovat věk skladu (ležáky)
Budete přesně vědět, kde máte uskladněné zboží nebo materiál
Můžete pracovat na desktopu nebo mobilních zařízení
Inventura bude hračka
Zabezpečený přístup jiný než do informačního systému HELIOS
Máte možnost pracovat s SSCC kódy (palety)
WebWMS umí pracovat i s Balíkobotem
WebWMS upravíme dle vašich specifických potřeb

Jak WebWMS funguje

Skladníci pomocí mobilního zařízení se čtečkou čárových kódů provedou požadovanou skladovou operaci a načtená data se automaticky přenesou do informačního systému HELIOS iNuvio. Díky on-line propojení probíhá přenos dat v reálném čase a uživatelé tak mají vždy aktuální informace o stavu skladu a frontách skladových dokladů jak ve čtečce, tak i v informačním systému.

WebWMS je webová aplikace, která vám díky responzivnímu designu umožní pracovat jak na notebooku, tak na libovolném mobilním zařízení. Stačí jen připojit čtečku čárových kódů.

Základní funkcionality WebWMS

 • Příjem

  Aplikace slouží pro kontrolu fyzicky přijímaného zboží s položkami zadanými na příjemce. Příjemky určené ke kontrole, které se mají nabízet uživateli v aplikaci, se označí v informačním systému HELIOS. Po zvolení příjemky uživatel může v libovolném pořadí čtečkou načítat a kontrolovat zboží. Po dokončení kontroly je v informačním systému HELIOS vidět stav kontroly: 

  Chyba (červená) – minimálně u jedné položky nesedí fyzicky spočtené množství s množství na příjemce.

  OK (zelená) – u všech položek je fyzicky zkontrolované množství shodné s množstvím na příjemce.

 • Zaskladnění

  Funkcionalita slouží pro zaskladnění příjemek na skladové pozice. Uživatel si vybere příjemku, která byla zkontrolována aplikací Příjem, a systém mu následně zobrazuje jednotlivé položky, které je potřeba umístit na pozice. Uživatel vybrat skladovou pozici a množství, které do dané pozice vkládá.

 • Vychystání

  Výdejky, které se mají vychystávat, je potřeba označit v informačním systému HELIOS. Takto označené výdejky vytvoří frontu práce skladníkům, které musí vychystat. Uživatel musí pro každou položku dané výdejky postupně načíst čárový kód zboží, zadat množství a načíst skladovou pozici (pokud se na skladě používají).

  Pořadí položek, které se uživateli nabízí, je možné u jednotlivých zákazníků nastavovat dle jejich preferencí, tak aby skladník měl nejkratší cestu skladem při vychystání.

  Po vychystání poslední položky je uživatel vyzván k zadání buď

  • Expediční pozice – pozice, kam vychystanou zásilku uložil a kde bude čekat na expedici nebo
  • Konsolidační pozice – pozice, kde se konsolidují zásilky pro jednoho odběratele a následně se odesílají jedním balíkem(paletou)
 • Sekční vychystání

  Aplikace slouží pro hromadné (dávkové) vychystání více výdejek ve velkých a rozlehlých skladech. Podmínkou je používání skladových pozic. Sklad je rozdělen do několika sekcí, kdy každá sekce obsahuje skladové pozice a každé sekci je přidělen jeden skladník.

  V informačním systému HELIOS se vytvoří sekční dávka, do které se vloží všechny výdejky, které se mají vychystat, a odešle se do WebWMS k vychystání. Systém rozdělí dávku (položky výdejek) do jednotlivých sekcí a skladníkům zobrazuje k vychystání jen to zboží, které se nachází v jeho sekci.

  Skladníci vychystávají zboží do vychystávacích přepravek, které jsou označené čárovým kódem a jsou přiřazené jednotlivým výdejkám. Po dokončení vychystávání do přepravek skladník roztřídí přepravky do konsolidačních pozic. Systém naviguje skladníka do, které konsolidační pozice má přepravku vložit, tak aby bylo zajištěno, že v jedné konsolidační pozici bude zboží (výdejky) pro jednoho odběratele.

 • Zabalení konsolidační pozice

  Aplikace slouží pro zabalení konsolidační pozice a používá se jen v případě, že se na skladu konsolidační pozice používají.  WebWMS zobrazí skladníkovi seznam konsolidačních pozic a stav v jakém se nacházejí:

  • Nepřipraveno (červená) – v konsolidační pozici neleží všechno vychystané zboží (ze všech výdejek) pro daného odběratele.
  • Připraveno (zelená) – v konsolidační pozici leží všechno vychystané zboží (ze všech výdejek) pro daného odběratele.

  Po rozkliknutí konsolidační pozice je možné se podívat, které zboží v ní leží, anebo které zboží ještě v ní chybí. Pokud je pozice zelená, tak je možné ji “zabalit” a přesunout na expediční pozici, kde čeká na expedici.

  Aplikace je konfigurovatelná a je možné ji nastavit tak, aby se při zabalení skladníka dotázala na potřebné údaje spojené s expedicí – např. počet balíků/palet, váha, druh dopravy apod.).

 • Stav skladu

  Aplikace slouží pro zobrazení skladové zásoby načteného zboží pomocí EAN kódu. Pokud firma provozuje více skladů, tak je možné WebWMS pro jednotlivé uživatele nastavit tak, aby se jim zobrazovala i skladová zásoba i z ostatních, předem definovaných, skladů.

 • Přeskladnění

  Aplikace slouží skladové přesuny z jedné skladové pozice do druhé, tzv. skladové příkazy. Tyto přesuny je třeba předem připravit v informačním systému HELIOS.

  Po spuštění aplikace se uživateli zobrazí skladový příkaz ze zásoby a on musí postupně načíst požadované zboží, množství, zdrojovou a cílovou skladovou pozici. Samozřejmostí je kontrola zda dané zboží ve zdrojové pozici leží v dostatečném množství.

 • Volné přeskladnění

  Aplikace slouží skladníkům pro volné přeskladnění z jedné skladové pozice do druhé bez předem připraveného skladového příkazu v informačním systému HELIOS.

  Uživatel musí nejdříve načíst libovolnou zdrojovou skladovou pozici, pak načíst zboží, množství a cílovou skladovou pozici. Samozřejmostí je kontrola zda dané zboží ve zdrojové pozici leží v dostatečném množství.

 • Inventura

  Aplikace slouží pro podrobnou inventuru jak celého skladu, tak i jednotlivých skladových pozic.

  Obsluha v informačním systému HELIOS založí novou inventuru a doplní do ní položky, které chce kontrolovat. Ta se pak uživateli zobrazí v aplikaci, kde po jejím výběru může načítat jednotlivé položky, případně i skladové pozice, v libovolném pořadí. Po dokončení inventury může obsluha v informačním systému HELIOS zkontrolovat rozdíly a pro jednotlivé rozdíly vygenerovat rozdílové doklady (výdejky a příjemky).

Náhledy WebWMS

Reference

 • ANAFRA s.r.o.
  ANAFRA s.r.o.
 • STERIMED s.r.o.
  STERIMED s.r.o.
 • MSO Trade a.s.
  MSO Trade a.s.