Mobilní servis

Webová aplikace vhodná pro všechny zaměstnance v terénu. Umožní vám evidovat a řídit servisní zakázky a přenášet výkazy, data, fotografie a podpisy klientů do HELIOSu pro následné zpracování.

Mobilní servis

Snadná evidence a řízení servisních zakázek

 Aplikace Mobilní servis je integrovaná do informačního systému HELIOS iNuvio a HELIOS Easy. Obsahuje veškeré informace nutné k práci na servisním úkolu a umožňuje tak řídit celý proces servisní zakázky od naplánování až po potvrzení servisu elektronickým podpisem zákazníka. Celý proces končí vytvořením servisního výkazu, který je následně uložen do informačního systému HELIOS, kde může být dále zpracován například jako podklad pro fakturaci zákazníkovi nebo pro mzdy servisnímu technikovi.

Samozřejmostí je optimalizace pro použití na různých zařízeních – desktopech, noteboocích, tabletech i mobilních telefonech. Aplikace funguje ve všech běžných webových prohlížečích.

Co aplikace umí

 • Plán práce

  Plán práce je tvořen seznamem servisních úkolů, u kterých je jako zodpovědná osoba přiřazen technik přihlášený v aplikaci. 

  U servisního úkolu jsou ve frontě práce uvedeny termíny servisního zásahu, adresa zákazníka, přesná lokace zařízení, které vyžaduje servis, servisní historii zařízení a další požadované údaje.

 • Navigace k zákazníkovi

  Součástí aplikace je i navigace na místo servisního zásahu. Pro tuto funkcionalitu jsou využívány Google mapy.

 • Dokumentace k servisnímu úkolu

  Ke každému servisnímu úkolu je servisnímu technikovi k dispozici dokumentace, která se běžně nachází v tištěné podobě. Předpokladem je existence takového dokumentu v systému HELIOS iNuvio.

 • Fotografie servisního zásahu

  Technik může pořídit fotografie servisovaného zařízení mobilem nebo tabletem. Fotografie budou součást servisního výkazu. Mohou být dobrým podkladem v případě reklamací daného zařízení.

 • Digitální výkazy

  K servisnímu úkolu je možné provést odpis práce jehož výstupem je servisní výkaz. Servisní technik zde vykáže svůj čas, materiál, kilometry, může vyfotit předmět servisu a nechat zákazníka výkaz elektronicky podepsat na tabletu.

  Servisní výkaz se automaticky uloží do informačního systému HELIOS iNuvio, kde dále může sloužit jako podklad ke mzdám nebo k fakturaci zákazníkovi.

 • Stav skladu

  Servisní technik má možnost zobrazit si položky, které jsou na daném skladě. V přehledu položek je možné vidět u každé položky skupinu zboží, množství skladem a název. Technik má možnost si zobrazit i detail dané položky.

 • Ceníky

  Pokud máte v systému HELIOS u smluvních zákazníků zadané speciální ceny zboží, služeb a náhradních dílů, aplikace automaticky respektuje tuto cenotvorbu.

Náhledy aplikace Mobilní servis

Každý servisní technik po přihlášení do aplikace vidí seznam svých servisních zakázek.

Přes webové prostředí mohou vaši zaměstnanci zadávat reklamace nebo požadavky na servis.

Servisní protokol může potvrdit zákazník svým podpisem přímo v mobilním zařízení.

Hlavní přínosy

Vždy aktuální data v aplikaci i v systému díky integraci.
Omezení papírování a ručního zadávání - servisní výkazy jsou přímo v elektronické podobě.
Výrazné zrychlení procesu zpracování servisní zakázky.
Zjednodušení komunikace s terénními pracovníky.
Management firmy má potřebné informace k řízení firmy ihned k dispozici.
Potvrzení rozsahu prací elektronickým podpisem přimo na tabletu.
Možnost pořízení fotografií a uložení k dané servisní zakázce.
Zrychlení procesu objednávání materiálů a náhradních dílů pro servisní zakázku.
Zlepšení přehledu skladových zásob a skladu technika – auto.
Aplikace není krabicové řešení, ale lze ji přizpůsobit potřebám zákazníka.
Ovládání aplikace je snadné a zvládne ho každý bez složitého zaškolování.
Bezpečnost dat - přihlašovací hesla a komunikace mezi aplikací a IS HELIOS jsou šifrována.

Reference

 • embex s. r. o.
  embex s. r. o.
 • AB Klimatizace, s.r.o.
  AB Klimatizace, s.r.o.
 • LM Construction plus, s.r.o.
  LM Construction plus, s.r.o.
 • Strima Czech s.r.o.
  Strima Czech s.r.o.
 • JIMI CZ, a. s.
  JIMI CZ, a. s.