Montáž/demontáž

"Malá výroba" pro HELIOS iNuvio

Modul nalezne uplatnění všude tam, kde vznikají kompletací materiálů (ale i zboží nebo surovin) výrobky, sestavy, sety, komplety nebo obchodní balíčky. Jednoduchým způsobem, rychle a efektivně vytvoříte výrobek na základě definovaných norem spotřeby (kusovníků nebo receptur), s následným výdejem skladových materiálových položek a příjmem výrobku na sklad.

Vlastní výrobky jsou reprezentovány skladovou kartou, pod kterou se budou přijímat na sklad. Definují se parametry pro výdej materiálů, příjem výrobku, evidenci služeb (např. práce lidí), zakázky a sklad, kam se má hotový výrobek naskladnit.

Důležitou částí definice je sestavení kusovníku (normy spotřeby). Kusovník je tvořen kartami materiálů nebo zboží s uvedením množství, jaké se spotřebuje při kompletaci výrobku. Stejným způsobem lze nadefinovat i služby potřebné k zajištění kompletace.

Z již vytvořené definice lze jednoduchým způsobem vytvořit variantu jako kopii a následně definici varianty upravit (např. nahrazením jedné nebo více položek nebo přidáním další položky).

Vlastní kompletace (výroba) je velmi jednoduchá. Stačí zvolit jaký výrobek a jakém počtu chcete kompletovat. Následně dojde k vygenerování výdejek na materiály a příjemek na hotové výrobky, případně dalších dokladů. Systém hlídá dostupnost materiálů vstupujících do výrobku. Pokud na požadovaný počet není dostatečná skladová zásoba, systém nedovolí realizovat výrobu. Skladová cena výrobku je součtem skladových cen materiálů vstupujících do výrobku, navýšených o případnou materiálovou režii nebo cenu služeb (pracnost).

Funkcionality modulu

Definice výrobku
Definice kusovníků
Podpora variant výrobků
Import z modulu Technická příprava výroby
Kalkulace
Hromadná objednávka zboží a služeb pro zaplánované montáže
Plánování montáží
Hlídání dostupnosti vstupních materiálů
Podpora výrobních čísel, šarží a skladových lokací
Vhodné pro demontáže i re-montáže

Náhledy modulu