Podpora provozu HELIOS

Po celou dobu užívání informačního systému vám budou k dispozici naši odborníci.

Technické požadavky na provoz HELIOS iNuvio.

Technické požadavky na provoz HELIOS Easy.

Podpora provozu HELIOS

Rozsah poskytované systémové podpory

Požadavky na technickou podporu zadávejte do Helpdesk portálu.

 • Helpdesk usnadňuje a zrychluje naši vzájemnou komunikaci.
 • Není nutné se pokaždé přihlašovat do portálu, reagovat můžete pouze formou odpovědi na e-mail.
 • O svých požadavcích nikdy neztratíte přehled a vždy je naleznete zpětně přímo v portálu.

Telefonickou Hotline podporu poskytujeme našim zákazníkům, kteří mají zaplacenou systémovou podporu k informačnímu systému HELIOS. Je k dispozici v pracovní dny v době od 8:00 do 16:30 h.

Hotline je určena k:

 • Přijetí a nahlášení vad.
 • Řešení dotazu či požadavku klienta, který trvá max. 10 min.

Hotline není určena k:

 • Školení (objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení).
 • Implementační práce (prvotní nastavení systému).
 • Zásah do nastavení systému nebo do dat systému.
 • Metodický návrh (komunikace delší než 10 min je již považována za započatou půlhodinu konzultace).
 • Instalace systému HELIOS nebo jeho komponent.
 • Oprava dat, zásahy do dat.
 • Programátorské práce a zakázkové úpravy systému HELIOS.
 • Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi).
 • Účetní, daňové a legislativní poradenství.
 • Poradenství v oblasti podnikových procesů.
 • Technologické a integrační poradenství.
 • Konzultace k produktům třetích stran (MS Office, bankovní SW, platební SW. …).
 • Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, obarvování, semafory, tiskové výstupy).

Pravidelný update (verze HELIOS) zajišťuje, abyste vždy pracovali v informačním systému s novými funkcemi, vylepšeními a podle aktuální legislativy. Distribuce upravených verzí HELIOS je standardně realizována přes Zákaznický portál.

 • Legislativní verze se zapracovanými legislativními změnami do HELIOS dle zakoupeného rozsahu licencí.
 • Verze HELIOS s jeho průběžně aktualizovanými a rozšiřovanými standardními funkcemi.
 • Verze HELIOS s rozšířenou funkcionalitou obecného charakteru dle Poskytovatelem schváleného plánu vývoje.
 • Aktualizované verze HELIOS v důsledku změn v informačních technologiích.
 • Poskytnutí opravných (fix) balíků odstraňujících konkrétní vady systému.