Mobilní servis

Mobilní aplikace vhodná pro všechny zaměstnance v terénu. Umožňuje snadnou evidenci a řízení servisních zakázek a přenášet výkazy, data, fotografie a podpisy klientů do HELIOSu pro následné zpracování.

Mobilní servis

Snadná evidence a řízení servisních zakázek pro pracovníky v terénu

Aplikace vyvinutá pro servisní techniky propojená s informačním systémem HELIOS iNuvio. Obsahuje veškeré informace nutné k práci na servisním úkolu. Umožňuje řídit celý proces zakázky od naplánování až po potvrzení dokončení servisu elektronickým podpisem zákazníka a vytvoření servisního výkazů, který je následně uložen do informačního systému HELIOS iNuvio a dále zpracován.

Co aplikace umí

 • Workflow

  Fronta práce, nebo-li workflow, je tvořena seznamem servisních úkolů, u kterých je jako zodpovědná osoba přiřazen technik přihlášený v aplikaci nebo není přiřazený žádný technik.

  U servisního úkolu jsou ve frontě práce uvedeny informace o termínu, kdy je servisní zásah naplánován, adresa zákazníka a přesná lokace zařízení, které vyžaduje servis, a dále detaily k servisnímu úkolu.

 • Dokumentace k servisnímu úkolu

  Ke každému servisnímu úkolu je servisnímu technikovi k dispozici dokumentace, která se běžně nachází v tištěné podobě. Předpokladem je existence vazby mezi servisním úkolem a dokumentací v rámci HELIOS iNuvio. Dokumenty samotné jsou umístěny v HELIOS iNuvio.

 • Servisní výkazy

  K servisnímu úkolu je možné provést odpis práce jehož výstupem je servisní výkaz. Servisní technik zde vykáže svůj čas, materiál, kilometry, může vyfotit předmět servisu a nechat zákazníka výkaz elektronicky podepsat na tabletu.

  Servisní výkaz se automaticky uloží do informačního systému HELIOS iNuvio, kde dále může sloužit jako podklad ke mzdám apod.

 • Stav skladu

  Servisní technik má možnost zobrazit si položky, které jsou na daném skladě. V přehledu položek je možné vidět u každé položky skupinu zboží, množství skladem a název. Technik má možnost si zobrazit i detail dané položky.

Hlavní přínosy

Řešení je integrované s informačním systémem HELIOS iNuvio.
Servisní výkazy přímo v elektronické podobě.
Potvrzení rozsahu prací elektronickým podpisem přimo na tabletu.
Možnost pořízení fotografií a uložení přímo k servisní zakázce.
Aplikaci lze přizpůsobit potřebám zákazníka.
Výrazné zrychlení procesu zpracování servisní zakázky.