Mobilní servis

Webová aplikace vhodná pro všechny zaměstnance v terénu. Umožní vám evidovat a řídit servisní zakázky a přenášet výkazy, data, fotografie a podpisy klientů do HELIOSu pro následné zpracování.

Mobilní servis

Snadná evidence a řízení servisních zakázek

Webová aplikace vyvinutá pro servisní techniky propojená s informačním systémem HELIOS iNuvio. Obsahuje veškeré informace nutné k práci na servisním úkolu. Zautomatizuje vám celý proces odvádění práce na zakázkách, servisní protokoly budete mít ihned k dispozici. Získáte podklady pro fakturaci a zároveň údaje pro tvorbu mezd vašich zaměstnanců v terénu.

Co aplikace umí

 • Workflow

  Fronta práce, nebo-li workflow, je tvořena seznamem servisních úkolů, u kterých je jako zodpovědná osoba přiřazen technik přihlášený v aplikaci nebo není přiřazený žádný technik.

  U servisního úkolu jsou ve frontě práce uvedeny informace o termínu, kdy je servisní zásah naplánován, adresa zákazníka a přesná lokace zařízení, které vyžaduje servis, a dále detaily k servisnímu úkolu.

 • Dokumentace k servisnímu úkolu

  Ke každému servisnímu úkolu je servisnímu technikovi k dispozici dokumentace, která se běžně nachází v tištěné podobě. Předpokladem je existence vazby mezi servisním úkolem a dokumentací v rámci HELIOS iNuvio. Dokumenty samotné jsou umístěny v HELIOS iNuvio.

 • Servisní výkazy

  K servisnímu úkolu je možné provést odpis práce jehož výstupem je servisní výkaz. Servisní technik zde vykáže svůj čas, materiál, kilometry, může vyfotit předmět servisu a nechat zákazníka výkaz elektronicky podepsat na tabletu.

  Servisní výkaz se automaticky uloží do informačního systému HELIOS iNuvio, kde dále může sloužit jako podklad ke mzdám apod.

 • Stav skladu

  Servisní technik má možnost zobrazit si položky, které jsou na daném skladě. V přehledu položek je možné vidět u každé položky skupinu zboží, množství skladem a název. Technik má možnost si zobrazit i detail dané položky.

Náhledy aplikace Mobilní servis

Aplikace je optimalizována pro různá zařízení – desktopy, notebooky, tablety i mobilní telefony.

Každý servisní technik po přihlášení do aplikace vidí seznam svých servisních zakázek.

Přes webové prostředí mohou vaši zaměstnanci zadávat reklamace nebo požadavky na servis.

Servisní protokol může potvrdit zákazník svým podpisem přímo v mobilním zařízení.

Hlavní přínosy

Řešení je integrované s informačním systémem HELIOS iNuvio.
Servisní výkazy přímo v elektronické podobě.
Potvrzení rozsahu prací elektronickým podpisem přimo na tabletu.
Možnost pořízení fotografií a uložení přímo k servisní zakázce.
Aplikaci lze přizpůsobit potřebám zákazníka.
Výrazné zrychlení procesu zpracování servisní zakázky.