Montáže / demontáže

Slouží pro správu definic jednotlivých výrobků, které se budou montovat nebo demontovat, a pro vytváření samotných operací. Pro sestavy, sady, sety, komplety, kity, obchodní balíčky či packety. [...]

Odvádění výroby

Aplikace Factory production control – FPC uživatelům automatizuje zapisování výrobních operací do informačního systému HELIOS Orange, počítá odpracovaný čas a nárok na mzdu zaměstnance. [...]