HELIOS Orange jsme úspěšně certifikovali u Czech Medicines Verification Organization (CMVO) a může být použit v rámci implementace tzv. protipadělkové směrnice EU 2011/62 (dále jen FMD).

Od 9. 2. 2019 pro všechny členské státy v EU nabývá platnost tvz. protipadělková směrnice, přesněji směrnice 2011/62EU Evropského parlamentu a Rady a také nařízení komise 2016/161 (EU). Dle FMD musí lékárny nebo distributoři léčiv v určitých definovaných případech ověřit, případně odepsat léčivé přípravky z národního úložiště.  K tomu je zapotřebí, aby upravili své informační systémy tak, aby jim umožnily připojení do Českého národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL).

Kromě napojení do NSOL jsme zároveň vytvořili specializované řešení – plugin v informačním systému HELIOS Orange, který umožní komunikaci informačního systému s NSOL a tedy ověření/vyřazení definovaných skupin zboží.

Napište nám

Rychlý kontakt pro Vaše dotazy.

Not readable? Change text. captcha txt