Hlavní přínosy Docházkového systému:

 1. Docházkový systém pro evidenci a vyhodnocení docházky zaměstnanců.
 2. Komplexní systém pro evidenci příchodů a odchodů.
 3. Příprava podkladů pro mzdy.
 4. Sledování přítomnosti na pracovišti a pohybu zaměstnance v průběhu pracovní doby.

 

Obrázek – Zobrazení modulu Docházka v hlavním menu HELIOSu

Modul se skládá z těchto přehledů:

1. Měsíční sestavy: přehled spočtené docházky pro jednotlivé zaměstnance po měsících.
2. Denní sestavy: přehled spočtené docházky pro jednotlivé zaměstnance po jednotlivých dnech.
– Docházka dlouhodobá (dovolená, nemocenská atd.)
–  Docházka terminálová  (příchod do práce, odchod z práce atd.)
3. Přesčasy: přehled spočtených přesčasů pro jednotlivé zaměstnance.

Terminálová docházka

Záznamy terminálové docházky se pořizují dvěma způsoby:

 1. Terminál – Aplikace pro okamžité zaznamenání průchodu (operace) zaměstnancem
Zaměstnanec se identifikuje pomocí čipu nebo jiného identifikačního média, jehož kód je uložen
v docházkových údajích zaměstnance.

 2. Formulář

Pro uložení záznamu je nutné vyplnit tyto údaje:

– Zaměstnanec: zaměstnanec, pro kterého je záznam docházky pořizován.
– Operace: v návazném číselníku se nabízí pouze operace, které mají nastaven terminálový typ docházky.
– Datum uskutečnění operace.
– Čas uskutečnění operace.

Zpracování docházky

Modul umožňuje zpracovat docházku pro vybrané zaměstnance nebo všechny zaměstnance za určité období. Získat můžete tyto přehledy:

 • Začátek (datum a čas začátku).
 • Konec (datum a čas konce).
 • Celkový čas strávený v daném stavu.
 • Celkový čas zadaný v hodinách.
 • Počítat do fondu pracovní doby:
  – ANO – čas strávený v tomto stavu se počítá do fondu pracovní doby (zaměstnance pracoval).
  – NE – čas strávený v tomto stavu se nepočítá do fondu pracovní doby (zaměstnanec
  nepracoval).
 • Přerušení: informace zda šlo o přerušení pracovní doby.

Přesčasy

V přehledu Přesčasy se zobrazují spočtené přesčasy pro jednotlivé zaměstnance za jednotlivé dny. Záznamy v tomto přehledu vznikají automaticky po zpracování docházky v denních sestavách v případě, že zaměstnanec má za určitý den odpracováno přesčas.

Podstatné atributy jsou:
• Datum, kdy zaměstnanec pracoval přesčas
• Odpracovaný přesčas v daný den
• Vyčerpaný čas z daného přesčasu
• Zůstatek přesčasu po vyčerpání

Měsíční sestavy

V přehledu Měsíční sestavy najdeme sumarizace měsíčních statistik pro jednotlivé zaměstnance. Záznamy vznikají a aktualizují se automaticky po zpracování docházky v denních sestavách.

Podstatné atributy jsou:
• OK – informace zda zpracovaná docházka je v daném měsíci v pořádku a nevyskytují se v ní nějaké chyby
• Uzavřeno – příznak zda by docházka pro daný měsíc a zaměstnance uzavřena
• Odesláno do mezd – příznak, že docházka za daný měsíc a zaměstnance byla odeslána do předzpracování mezd
• Rok docházky a měsíc docházky
• Měsíční úvazek – fond pracovní doby za vybraný měsíc ve formátu
• Celkový odpracovaný čas v daném měsíci ve formátu
• Celkový čas zaměstnance v hodinách
• Suma absencí
• Čistý čas – tedy celkový čas – absence ve formátu
• Saldo – tedy čistý čas – fond pracovní doby ve formátu
• Saldo – čistý čas zadaný v hodinách.
• Přesčas ve všední den
• Přesčas v sobotu
• Přesčas ve svátek

 

 

 

Napište nám

Rychlý kontakt pro Vaše dotazy.

Not readable? Change text. captcha txt