E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat pouze nemocí a úrazů. Ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny. Elektronické zpracování tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. […]

Read more

1. Změny ve výpočtu Při výpočtu DPH tzv. „ze spodu“ nedochází k žádné změně – DPH se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně. Jednou ze změn v rámci novely DPH je změna § 37, který upravuje zaokrouhlování DPH a výpočtu DPH „shora“, tedy z celkové částky včetně DPH. Podle aktuálního znění zákona již nelze DPH […]

Read more

Technické požadavky na vybavenost počítačů, na kterých mají být provozovány systémy HELIOS, se vzhledem k neustálemu vývoji těchto systémů průběžně mění. Aktuální technologické nároky/minimální konfiguraci naleznete zde. V tabulce najdete informace o možnostech provozu informačního systému HELIOS Orange na produktech Microsoft. Pozn.: Ukončení hlavní podpory Microsoft jsou termíny ukončení Všeobecné odborné pomoci (tzv. Mainstream support) deklarované firmou Microsoft. * Prodloužená […]

Read more

Chystá se důležitá legislativní verze do informačního systému HELIOS z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verzi plánuje výrobce vydat v polovině května a bude obsahovat tyto legislativní úpravy: Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 […]

Read more

Pro účely podpory dalšího profesního vzdělávání byl otevřen příjem žádostí do Výzvy 97 v rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost). Platnost výzvy je od 15.3. do 15.5. 2019 a podporují se aktivity jako Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělání atd. Tento projekt můžete využít i pro školení práce v informačním systému HELIOS […]

Read more

Vážení uživatelé informačního systému HELIOS Orange, dne 9.7.2019 končí základní podpora MS SQL 2014. Více informací najdete v aktuálních technických požadavcích. Stejně jako na MS SQL 2008 a MS SQL 2012, bude i na MS SQL 2014 poskytnuta možnost zakoupení rozšířené podpory. Pro bližší informace o podmínkách nás kontaktujte 

Read more
Napište nám

Rychlý kontakt pro Vaše dotazy.

Not readable? Change text. captcha txt