Technické požadavky na vybavenost počítačů, na kterých mají být provozovány systémy HELIOS, se vzhledem k neustálemu vývoji těchto systémů průběžně mění. Aktuální technologické nároky/minimální konfiguraci naleznete zde. V tabulce najdete informace o možnostech provozu informačního systému HELIOS Orange na produktech Microsoft. Pozn.: Ukončení hlavní podpory Microsoft jsou termíny ukončení Všeobecné odborné pomoci (tzv. Mainstream support) deklarované firmou Microsoft. * Prodloužená […]

Read more

Chystá se důležitá legislativní verze do informačního systému HELIOS z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verzi plánuje výrobce vydat v polovině května a bude obsahovat tyto legislativní úpravy: Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 […]

Read more

Pro účely podpory dalšího profesního vzdělávání byl otevřen příjem žádostí do Výzvy 97 v rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost). Platnost výzvy je od 15.3. do 15.5. 2019 a podporují se aktivity jako Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělání atd. Tento projekt můžete využít i pro školení práce v informačním systému HELIOS […]

Read more

Vážení uživatelé informačního systému HELIOS Orange, dne 9.7.2019 končí základní podpora MS SQL 2014. Více informací najdete v aktuálních technických požadavcích. Stejně jako na MS SQL 2008 a MS SQL 2012, bude i na MS SQL 2014 poskytnuta možnost zakoupení rozšířené podpory. Pro bližší informace o podmínkách nás kontaktujte 

Read more

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ode dne 24. 5. 2018 došlo ke změně názvu naší obchodní firmy na: Veškeré ostatní skutečnosti (sídlo, IČ, DIČ, čísla účtů, kontakty atd.) zůstávají nezměněny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na […]

Read more

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation – dále jen „GDPR“) vstoupí v platnost dne 25. května 2018. Jak se toto datum blíží, začínají se zákazníci stále více zajímat o to, jak jsme připraveni my, jako […]

Read more
Napište nám

Rychlý kontakt pro Vaše dotazy.

Not readable? Change text. captcha txt