Vážení zákazníci, věnujte pozornost upgradu Vašeho informačního systému HELIOS na verzi 0700 a vyšší. Od této verze dochází ke změně způsobu řízení licencí. Tato změna mimo jiné zjednoduší administraci vašeho informačního systému HELIOS, zjednoduší zapůjčování modulů a také zamezí zneužití licencí. Došlo také k rozšíření o další typy databází – cvičné a archivní. Před přechodem […]

Read more

Díky chybě v MS SQL 2019 nepůjde s dubnovou verzí HELIOS 04/2020 spustit Váš informační systém, pokud nebudete mít nainstalovaný upgrade SQL 2019 na minimální úroveň Cumulative Update 2, avšak doporučujeme nainstalovat až Cumulative Update 3! Pokud jste výše zmíněnou informaci již dříve zaznamenali z upozornění ve STORE a cumulative update 2 jste již nainstalovali, […]

Read more

E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat pouze nemocí a úrazů. Ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny. Elektronické zpracování tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. […]

Read more

1. Změny ve výpočtu Při výpočtu DPH tzv. „ze spodu“ nedochází k žádné změně – DPH se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně. Jednou ze změn v rámci novely DPH je změna § 37, který upravuje zaokrouhlování DPH a výpočtu DPH „shora“, tedy z celkové částky včetně DPH. Podle aktuálního znění zákona již nelze DPH […]

Read more

Technické požadavky na vybavenost počítačů, na kterých mají být provozovány systémy HELIOS, se vzhledem k neustálemu vývoji těchto systémů průběžně mění. Aktuální technologické nároky/minimální konfiguraci naleznete zde. V tabulce najdete informace o možnostech provozu informačního systému HELIOS Orange na produktech Microsoft. Pozn.: Ukončení hlavní podpory Microsoft jsou termíny ukončení Všeobecné odborné pomoci (tzv. Mainstream support) deklarované firmou Microsoft. * Prodloužená […]

Read more

Chystá se důležitá legislativní verze do informačního systému HELIOS z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verzi plánuje výrobce vydat v polovině května a bude obsahovat tyto legislativní úpravy: Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 […]

Read more

Pro účely podpory dalšího profesního vzdělávání byl otevřen příjem žádostí do Výzvy 97 v rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost). Platnost výzvy je od 15.3. do 15.5. 2019 a podporují se aktivity jako Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělání atd. Tento projekt můžete využít i pro školení práce v informačním systému HELIOS […]

Read more
Napište nám

Rychlý kontakt pro Vaše dotazy.

Not readable? Change text. captcha txt