Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ode dne 24. 5. 2018 došlo ke změně názvu naší obchodní firmy na: Veškeré ostatní skutečnosti (sídlo, IČ, DIČ, čísla účtů, kontakty atd.) zůstávají nezměněny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na […]

Read more