Od 1.3.2021 se zavádí možnost tzv. izolačky. Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. V HELIOS Orange se chystají změny související s tímto příspěvkem. Návaznost bude na principy, které jsou zavedeny již nyní (na likvidačních mzdových složkách bude zatržena položka Karanténa). Funkcionalita bude […]

Read more

Vážení uživatelé informačního systému HELIOS. Blíží se konec roku, proto upozorňujeme, že bude potřeba změnit jak aktuální účetní období na nový rok tak i číslování dokladů. Postup, jak si nové období nastavit, najdete v Poradně pod následujícími odkazy: – Přechod na nové účetní období v HELIOS 2.0 – Přechod na nové účetní období v HELIOS […]

Read more

Od začátku října jsou dostupné nové verze informačního systému HELIOS. Najdete zde mimo jiné změnu adresy na VREP pro ČSSZ a vše spojené s dovolenou v roce 2021 – nový způsob výpočtu dovolené. Od výplat 09/2020 se ČSSZ vrací k původním šablonám pro export Přehledu o výši pojistného (PVPOJ16 verze 2019) a nebude přijímat PVPOJ ve struktuře upravené […]

Read more

Vážení zákazníci, věnujte pozornost upgradu Vašeho informačního systému HELIOS na verzi 0700 a vyšší. Od této verze dochází ke změně způsobu řízení licencí. Tato změna mimo jiné zjednoduší administraci vašeho informačního systému HELIOS, zjednoduší zapůjčování modulů a také zamezí zneužití licencí. Došlo také k rozšíření o další typy databází – cvičné a archivní. Před přechodem […]

Read more

Díky chybě v MS SQL 2019 nepůjde s dubnovou verzí HELIOS 04/2020 spustit Váš informační systém, pokud nebudete mít nainstalovaný upgrade SQL 2019 na minimální úroveň Cumulative Update 2, avšak doporučujeme nainstalovat až Cumulative Update 3! Pokud jste výše zmíněnou informaci již dříve zaznamenali z upozornění ve STORE a cumulative update 2 jste již nainstalovali, […]

Read more

E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat pouze nemocí a úrazů. Ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny. Elektronické zpracování tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. […]

Read more

Technické požadavky na vybavenost počítačů, na kterých mají být provozovány systémy HELIOS, se vzhledem k neustálemu vývoji těchto systémů průběžně mění. Aktuální technologické nároky/minimální konfiguraci naleznete zde. V tabulce najdete informace o možnostech provozu informačního systému HELIOS Orange na produktech Microsoft. Pozn.: Ukončení hlavní podpory Microsoft jsou termíny ukončení Všeobecné odborné pomoci (tzv. Mainstream support) deklarované firmou Microsoft. * Prodloužená […]

Read more

Chystá se důležitá legislativní verze do informačního systému HELIOS z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verzi plánuje výrobce vydat v polovině května a bude obsahovat tyto legislativní úpravy: Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 […]

Read more