Od 1.3.2021 se zavádí možnost tzv. izolačky. Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. V HELIOS Orange se chystají změny související s tímto příspěvkem. Návaznost bude na principy, které jsou zavedeny již nyní (na likvidačních mzdových složkách bude zatržena položka Karanténa). Funkcionalita bude […]

Read more

Vážení uživatelé informačního systému HELIOS. Blíží se konec roku, proto upozorňujeme, že bude potřeba změnit jak aktuální účetní období na nový rok tak i číslování dokladů. Postup, jak si nové období nastavit, najdete v Poradně pod následujícími odkazy: – Přechod na nové účetní období v HELIOS 2.0 – Přechod na nové účetní období v HELIOS […]

Read more

Od začátku října jsou dostupné nové verze informačního systému HELIOS. Najdete zde mimo jiné změnu adresy na VREP pro ČSSZ a vše spojené s dovolenou v roce 2021 – nový způsob výpočtu dovolené. Od výplat 09/2020 se ČSSZ vrací k původním šablonám pro export Přehledu o výši pojistného (PVPOJ16 verze 2019) a nebude přijímat PVPOJ ve struktuře upravené […]

Read more

E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat pouze nemocí a úrazů. Ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny. Elektronické zpracování tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. […]

Read more

1. Změny ve výpočtu Při výpočtu DPH tzv. „ze spodu“ nedochází k žádné změně – DPH se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně. Jednou ze změn v rámci novely DPH je změna § 37, který upravuje zaokrouhlování DPH a výpočtu DPH „shora“, tedy z celkové částky včetně DPH. Podle aktuálního znění zákona již nelze DPH […]

Read more

Chystá se důležitá legislativní verze do informačního systému HELIOS z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verzi plánuje výrobce vydat v polovině května a bude obsahovat tyto legislativní úpravy: Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 […]

Read more

Pro účely podpory dalšího profesního vzdělávání byl otevřen příjem žádostí do Výzvy 97 v rámci OPZ (Operační program Zaměstnanost). Platnost výzvy je od 15.3. do 15.5. 2019 a podporují se aktivity jako Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělání atd. Tento projekt můžete využít i pro školení práce v informačním systému HELIOS […]

Read more

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation – dále jen „GDPR“) vstoupí v platnost dne 25. května 2018. Jak se toto datum blíží, začínají se zákazníci stále více zajímat o to, jak jsme připraveni my, jako […]

Read more