1. Změny ve výpočtu

Při výpočtu DPH tzv. „ze spodu“ nedochází k žádné změně – DPH se vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně.
Jednou ze změn v rámci novely DPH je změna § 37, který upravuje zaokrouhlování DPH a výpočtu DPH „shora“, tedy z celkové částky včetně DPH.
Podle aktuálního znění zákona již nelze DPH zaokrouhlovat na celé koruny. Ze základu daně je možné vyjmout již pouze částku vzniklou zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti (tedy nikoli při platbě kartou, převodem…). Všechny ostatní zaokrouhlovací úpravy je třeba rozpočítat na základ daně a DPH.

Při výpočtu shora se podle nové úpravy koeficient nezaokrouhlí na čtyři desetinná místa, ale použije se přesný podíl ve výši:

  • základní sazba 21 %, DPH = úplata – (úplata / 1,21), dříve 0,1736
  • první snížená sazba 15 %,DPH = úplata – (úplata / 1,15), dříve 0,1304
  • druhá snížená sazba 10 %, DPH = úplata – (úplata / 1,10), dříve 0,0909

Došlo tedy ke sjednocení způsobu výpočtu DPH, ať se DPH počítá z částky bez daně či včetně daně.

2. Změny v zaokrouhlování

Zaokrouhlování DPH

Podle staré právní úpravy se mohla vypočtená daň zaokrouhlit na celé koruny. Nově již toto ustanovení v zákoně o dani z přidané hodnoty nenajdeme, z čehož lze dovodit, že vypočtená daň se již nezaokrouhluje.

Zaokrouhlování celkové ceny na daňovém dokladu

a) Daňový doklad – platba v hotovosti

Pro platbu v hotovosti má zákon o dani z přidané hodnoty speciální úpravu týkající se základu daně. Podle této úpravy základ daně nezahrnuje částku vzniklou zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti za zdanitelné plnění na celou korunu!

b) Daňový doklad – jiný než v hotovosti

Pro ostatní daňové doklady žádná speciální úprava není, takže plátce, který vystavuje daňový doklad, má v podstatě dvě možnosti:

  • pokud bude zaokrouhlovat celkovou částku, tak toto zaokrouhlení je součástí základu daně nebo
  • nebude zaokrouhlovat celkovou částku daňového dokladu.

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně spotřebitele zmiňuje zaokrouhlení celkové částky pouze u plateb v hotovosti, lze doporučit, aby u daňových dokladů, které budou hrazeny jinak než hotovostně (kartou, bezhotovostně), nebyly celkové částky zaokrouhlovány.

3. Nastavení ve vašem HELIOSu

V případě, že budete potřebovat pomoct s nastavením Vašeho HELIOSu, mrkněte na návod nebo se obraťte na naše konzultanty.

Změna struktury XML pro podání kontrolního hlášení od 1.10.2019 – pro podání kontrolního hlášení od 1.10.2019 se mění struktura XML kontrolního hlášení v části A.4. resp. B.2.

Týká se to kontrolního hlášení za 9/2019 resp. 3. čtvrtletí 2019 u plátců, co podávají kontrolní hlášení měsíčně. Tuto změnu najdete ve verzi HELIOS 2.0.2019.0900 a vyšší, pro HELIOS iNUVIO 3.0.3019.0900 a vyšší.
Všechny změny, které nové verze přináší, najdete zde:

HELIOS 2.0.2019.0900

HELIOS iNUVIO 3.0.3019.0900

Napište nám

Rychlý kontakt pro Vaše dotazy.

Not readable? Change text. captcha txt