E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat pouze nemocí a úrazů. Ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny. Elektronické zpracování tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.
Doktor už nebude nic vypisovat a papírově posílat. Ve svém softwaru vyplní údaje a pošle zprávu na servery ČSSZ. Tyto údaje jsou datum začátku nemoci s diagnózou, vycházkami atd. nebo zprávu o dalším trvání nemoci, a nakonec ukončení nemoci. Zaměstnanci zůstává povinnost oznámit zaměstnavateli nemoc a dále zaměstnanec obdrží průkaz nemocného (což je soupis všech informací o trvání nemoci a vycházkách atd.) a ten mu zůstane.
E-Neschopenka se ve mzdovém informačním systému týká pouze zaevidování nepřítomnosti ve formě docházkové mzdové složky. Další postupy zaměstnavatele v souvislosti s likvidací neschopnosti se dále nemění. Více informací na: www.cssz.cz/web/eneschopenka

Řešení v HELIOS Orange

1) Základní funkcionalita – součást legislativního update
Pokud se uživatel rozhodne nevyužít žádné elektronické přenosy neschopenek, budou se neschopenky zpracovávat jako doposud. Tj. zákazník nic neřeší. V obou verzích HELIOSu bude upravena podoba Přílohy k žádosti o DNP, která bude nově obsahovat informace o tom, kam se budou dávky vyplácet a v případě přenosu přes XML bude zpráva obsahovat i připojené dokumenty.
Dále v obou systémech vznikne nový výkaz Hlášení zaměstnavatele při ukončení nemoci, který bude obsahovat informace o odpracovaných hodinách v poslední den nemoci. Uživatel má možnost využívat jednu z forem komunikace – Datová schránka nebo E-portál ČSSZ.

2) Rozšiřující funkcionalita – Přímá komunikace ze mzdového systému přes VREP
Rozšiřující funkcionalita e-Nechopenky bude obsahovat další funkcionalitu, které obsluze umožní komfortnější zpracování neschopenek. Bude se jednat o:
– Komunikace s VREP portálem ČSSZ a evidence tzv. notifikací v systému nebo ruční import XML souborů z datové schránky.
– Vznikne přehled Evidence DNP, kde se automaticky na základě notifikací vytvoří podle čísla rozhodnutí dávka nemocenské (nemoc, pracovního úraz). Evidence nebude závislá na mzdových obdobích a bude přes měsíce. Bude obsahovat informace o čísle rozhodnutí, pracovním poměru, datum vzniku, konce a poslední známé datum potvrzení trvání. Společně s těmito informacemi uživatel může evidovat hodiny odpracované první a poslední den. Bude možné i sledovat, z jakých notifikací se evidence DNP skládá. Pořídit bude možné i ruční záznam a to i jiných dávek (otcovská, OČR, …) bez vazby na notifikace.
– Z evidence DNP se bude generovat docházka do předzpracování mezd. Evidence bude obsahovat i hodiny první a poslední den.
– Podpora pro automatickou likvidaci DNP.
– Generování historie nemocí z notifikací e-Neschopenky.

Přínos modulu spočívá ve snížení administrace spojené s evidencí nepřítomností plynoucí z nemoci či úrazů a tedy je přímé úměrné četnosti těchto nepřítomností. Čím více má organizace zaměstnanců, tím je pracnost spojená s administrací těchto hlášení vyšší. Proto jej ocení zejména organizace s vyšším počtem zaměstnanců.

Modul eNeschopenka bude dostupný v prosincové verzi (konec prosince 2019) HELIOS Orange a HELIOS Easy edice iNUVIO zdarma. Pro uživatele HELIOS Orange verze 2.0 je modul zpoplatněn.

 

Napište nám

Rychlý kontakt pro Vaše dotazy.

Not readable? Change text. captcha txt